Logo

מה הן אגרות קודש?

אגרות קודש  - 	 התשובה שלך ממלך המשיח

"אגרות קודש" הן דרך פניה נוחה ואישית אל הרבי מלך המשיח שליט"א לפתרון בעיות. בשנים שחלפו כתב הרבי אלפי אגרות ומכתבים לאנשים אשר פונים ומבקשים את עצתו, הדרכתו וברכתו. הפניות והתשובות עוסקות במגוון נושאים המתייחסים לכל תחומי החיים, בהם: חברה, חינוך, משפחה, מדיניות, פרנסה, עסקים, צבא, אומנות, תורה ועוד. בשנת תשמ"ז (1987) הורה הרבי שליט"א מלך המשיח להוציא לאור מכתבים אלה, כחלק מסדרת הספרים אגרות קודש. מאז פורסמו 23 כרכים, המכילים בעיקר מכתבים מהשנים הראשונות לנשיאותו, כשבעתיד יצאו לאור בעז"ה כרכים נוספים בסדרה. חשוב לזכור: ברכתו של הרבי, בהיותו נביא הדור ונשיא הדור, מבטיחה לך פתרון מלא ואמיתי לכל בעיה ומצוקה!

בכדי לקרוא סיפורי ניסים לחצו כאן.

כרכים אגרות קודש נסרקו ע"י מערכת האתר אוצרו של משיח