אגרות קודש

שאלות תשובות

 1. האם כתיבת האגרות מיועדת ליהודים בלבד?

  לא. אגרות קודש מתאימות לכל אדם. במקרה ומגיש הבקשה אינו יהודי יש לרשום את שם האב ולא את שם האם.

 2. מהם אחוזי ההצלחה בפתרון הבעיות?

  מאחר ולא מדובר במבחן והתוצאה תלויה במגיש הבקשה אין אחוזי הצלחה. עם זאת מאחר ומדובר בנביא אמת, הרי שקיימת הבטחה מלאה להצלחה ולא ידוע על מקרים של כישלון.

 3. אני לא אדם דתי. האם האגרות מיועדות גם לי?

  כן. הרבי שליט"א מלך המשיח אינו מבדיל בין יהודים והברכה ניתנת לכל אדם באשר הוא אדם.

 4. לא הבנתי את התשובה. למי עלי לפנות?

  במקרים בהם התשובה אינה ברורה כדאי לפנות דרך הטלפון או הדוא"ל המופיעים באתר או לגשת לבית חב"ד הקרוב למקום מגוריך.

 5. האם קיימת שמירה על הפרטיות?

  כן. הסודיות מובטחת מאחר ואף אדם לא רואה או מקבל את הפרטים האישיים והבקשה אינה נשמרת בשום מקום לאחר שליחתה. פרט לכך אין צורך לרשום פרטים מזהים כך שאין חשש למעקב.

 6. האם עלי לשלם תמורת השרות?

  לא. שירות אגרות קודש נעשה בהתנדבות ע"י צוות האתר. חשוב לציין כי לעיתים מקבל הפונה, ברכה הכוללת תרומה לצדקה. התרומה אינה מיועדת עבור אתר האינטרנט או לבעליו, אלא תינתן למטרות צדקה לעניים, לבית כנסת, לישיבה ולעיתים לפי בחירת השולח.

  אפשר לתרום לשיפור האתר

 7. מה עלי לעשות לאחר שבצעתי את מה שנכתב בתשובה?

  הדבר היחיד אותו יש לעשות הינו ביצוע הפעולות הנשלחות כפתרון לבעיה.אין צורך לחזור בתשובה (למרות שתמיד מומלץ). חשוב שהשאלות/בקשות שתינתנה יהיו מהותיות שתשובתן יכולות להיות כן או לא. שאלות כדוגמת האם אזכה בלוטו וכיוצא באלה אינן מקובלות , מאחר ומדובר במעין פגישה עם הצדיק.

 8. מה עלי לעשות אם אגרת הקודש לא עזרה לי?

  לא ידוע על מקרים כאלו. ייתכן שהתשובה שקיבלת לא הייתה ברורה ולכן מומלץ להתייעץ בטלפון, דרך הדוא"ל או לגשת לבית חב"ד הקרוב למקום מגוריך.

 9. האם התשובה נמצאת רק בעמודים שקבלתי או גם לפני ואחרי?

  אם יש המשך למכתב שמתחיל באותו עמוד, בעמוד הבא, אנו נוהגים להסתכל גם בדף שאחרי זה, וכן אם האיגרת מתחילה בעמוד שלפני, אנו נוהגים להסתכל שם להשלמת העניין. אבל בדרך כלל משתדלים להתמקד בדף שנפתח, ולנסות למצוא שם הוראות והדרכות של הרבי.