שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 8, עמ' 42 - 43.
להלן תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח בכרך ח (8) עמ' מב - מג (42-43)
במקרים שהתשובה אינה ברורה אפשר לפנות אלינו ולקבל הסבר