שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 4, עמ' 292 - 293.
להלן תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח בכרך ד (4) עמ' רצב - רצג (292-293)
במקרים שהתשובה אינה ברורה אפשר לפנות אלינו ולקבל הסבר