שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 21, עמ' 122 - 123.
להלן תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח בכרך כא (21) עמ' קכב - קכג (122-123)
במקרים שהתשובה אינה ברורה אפשר לפנות אלינו ולקבל הסבר