שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 20, עמ' 36 - 37.
להלן תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח בכרך כ (20) עמ' לו - לז (36-37)
במקרים שהתשובה אינה ברורה אפשר לפנות אלינו ולקבל הסבר