שלום , ​תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח: ​ כרך 14, עמ' 340 - 341.
להלן תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח בכרך יד (14) עמ' שמ - שמא (340-341)
במקרים שהתשובה אינה ברורה אפשר לפנות אלינו ולקבל הסבר